måndag 18 augusti 2008

Renstadsnipans naturreservat
Tillägg 27 augusti:
Onsdagen den 27 augusti 2008 invigde landshövding Eva Eriksson Renstadsnipans naturreservat. Det 62 hektar stora området blev Värmlands 110:e naturreservat.


Det 252 meter höga berget Renstadsnipan ligger lite drygt 7 kilometer norr om Högboda i Värmland. Latitud 59,6169 grader nord och longitud 13,0857 grader öst.

På bergets västra sida leder en stig mot toppen. I en bäckdal på 130 meters höjd finns s.k. erosionshak och ackumulationsterrasser, som är rester av strandlinjer från en tid då Vänern var mycket större.

I slutet av juli 2008 beslutade länsstyrelsen i Värmlands län att Renstadsnipan ska klassas som naturreservat. I den bergiga terrängen har skogsavverkning varit besvärlig, så en del av träden har blivit över 200 år gamla. Döda, fallna träd har fått ligga kvar och blivit tillhåll för insekter, som i sin tur har blivit föda åt fåglar. Man kan hitta en del sällsynta djurarter på Renstadsnipan, t.ex. tretåig hackspett och berguv.

Uppe på toppen av berget finns ett nytt utsiktstorn som har byggts av Högboda byalag. Från dess topp får man en vacker utsikt över Renstad och sjön Rinnen. Vid gynnsamt väder kan man se ända till Filipstad.

Renstadsnipan kallades ibland Penningberget eftersom det enligt en sägen har gömts en silverskatt i en grotta. På snipans östra sluttning finns en djup klyfta som kallas Bergakungens kassakista.

Fler bilder

Källor:
Artikel i Värmlands folkblad 2008-08-14
222 sevärdheter i Värmland, Värmlands museum, 1986
En bok om Boda, Linus Brodin, 1952