tisdag 12 augusti 2008

Vindarnas torn


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipMZ1zPdTjMN9ReMTS0TPx258hLfpND9qFEaojQf/AF1QipOMAO0WSJHnhh4Sccb4vY8Ts-hl8Pdco1HshJ8w

Se den uppdaterade versionen Vindarnas torn 2018
 
I östra kanten av den romerska agoran i Athen, Grekland, ligger vindarnas torn. Enligt den romerske arkitekten Vitruvius byggdes detta horologium av astronomen Andronikos från Kyrros, Makedonien. Man antar att det skedde någon gång under det andra århundradet f.Kr.

Det var ett kombinerat solur och vattenur och fungerade även som vindvisare. Det åttkantiga marmortornet är tolv meter högt och åtta meter i diameter. Det är inriktat efter de åtta atenska kardinalpunkterna. Runt överkanten av tornet löper friser som föreställer de olika vindarna: Boreas (norr), Skiron (nordväst), Sefyros (väster), Lips (sydväst), Notos (söder), Euros (sydost), Apeliotes (öster) och Kaikias ( nordost).

På tornets tak stod en vindflöjel, i brons, i form av en triton. Den är nu försvunnen. Nedanför varje fris finns ett solur inristat.

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipMZ1zPdTjMN9ReMTS0TPx258hLfpND9qFEaojQf/AF1QipO8AvV2QoY7XmI-7sv86_ZHRjxn7TvrjLH8rMKm

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipMZ1zPdTjMN9ReMTS0TPx258hLfpND9qFEaojQf/AF1QipM91Io94DpH6X4_XdmwziKvV2-GDF7N_8PjLDAX

Fler bilder

Källor:
Greece, A Phaidon Cultural Guide. Phaidon Press, 1985
Grekland, Athen & fastlandet. Streiffert, 1999