onsdag 27 augusti 2008

STJÄRNAN QEBEHSENUF© Guide, Project Pluto

Endast en halv grad öster om stjärnan Antares, i Skorpionens stjärnbild, ligger en stjärna av 6:e magnituden. Den har inget egennamn utan betecknas SAO 184437. Med det menas att det är stjärna nr 184437 i Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalog. Denna stjärnkatalog ger positioner för 258 997 stjärnor ner till 9:e magnituden. Den här orangefärgade stjärnan, av spektralklass K1, ligger på 223 ljusårs avstånd från jorden.

I tidskriften Sky & Telescope efterlyste man ett egennamn på stjärnan, eftersom den är en signifikant del av sceneriet i närheten av den röda superjätten Antares, Skorpionens ljusstarkaste stjärna. I boken Star Names: Their Lore and Meaning, av Richard H. Allen, kan man läsa att i egyptisk astronomi representerade Antares gudinnan Selkit. Hon var beskyddare av Qebehsenuf, son till himmelsguden Horus. Qebehsenuf vaktade över de avlidnas inälvor. På samma sätt som Selkit var relaterad till Qebehsenuf, kan man koppla Antares till SAO 184437. Mitt förslag är att SAO 184437 får egennamnet Qebehsenuf.

Källor:
Star Names, Richard H. Allen, 1963 (originalutgivning 1899)
Planetarieprogrammet Guide, Project Pluto
Sky & Telescope, nr 7 och 11, 1997