måndag 30 november 2009

LISTA ÖVER HISTORISKA STJÄRNBILDERStjärnbilden Herschels teleskop i Uranographia 1801

Listan består av stjärnbilder som inte räknas in bland de 88 stjärnbilder som stadfästes 1930 av Internationella astronomiska unionen. Under tidigare århundraden bidrog nästan varje utgivare av stjärnatlaser med egna stjärnbilder. Med tiden blev vår stjärnhimmel befolkad av en stor mängd olika varelser och tingestar. Många av dessa har nu förpassats till glömskans arkiv, men jag tycker att de är kulturhistoriskt intressanta och har därför samlat fakta om dem under några år. På Kosmografiska arkivets databas har jag gjort en förteckning över några av dessa konstellationer (som till exempel Boktryckarverkstaden, Lüneburgska hästen, Stjärnkikarfisken och Luftballongen). Efterhand som jag skriver artiklar om dem så hamnar dessa på webbsidan Historiska stjärnbilder.

Gå vidare till Lista över historiska stjärnbilder.