lördag 15 maj 2010

GAMLA STANS RUNSTENhttps://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipPs08leitBjcuqiEUz8j7lJDjtoxXrTJ63TKFh-/AF1QipOfbQbE_9rrjFCtf95FeQUx8QjRKUqLOqGeHVfE

Om du besöker Gamla stan i Stockholm, lämna då Västerlånggatans myllrande turiststråk och promenera Kåkbrinken mot nordost. När du når korsningen vid Prästgatan, passa då på att studera runstenen som sitter inmurad i ytterväggen till ett hus.

Runstenen, som delvis är skadad, mäter 1 x 0,5 meter. Man har daterat den till cirka 1070 - 1100. En kanon är nerkörd i trottoaren för att skydda stenen.
Sveriges förste riksantikvarie, Johannes Bureus, omnämnde stenen på 1600-talet. 1937 tog man ut stenen och rengjorde den.

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipPs08leitBjcuqiEUz8j7lJDjtoxXrTJ63TKFh-/AF1QipNjwuKtU4ShBOHwoKieXLRNJLSaiGmcxz-bps_2

Den del av texten som är oskadad lyder i översättning: "Torsten och Frögunn de [läto resa] stenen efter..., sin son".
Stenen har nummer U53 i förteckningen över Sveriges runinskrifter (U står för Uppland). Den har också Riksantikvarieämbetets fornlämningsnummer 9:1 i Stockholm.
Se runstenens placering på hitta.se

Fler bilder

Källor:
Vägvisare till Stockholm, Ulf Sörenson, 2009
Artikel av Johan Carlström i Riksantikvarieämbetets k-blogg, http://www.k-blogg.se/2007/08/07/en-runsten-mitt-i-stan/
Riksantikvarieämbetets fornsök