tisdag 29 mars 2011

KORPBERGETFornborgen där Odens fåglar flyger 

På höjderna öster om Norsälven, och söder om E18, sträcker ett fornlämningsområde ut sig.

Vi ska besöka några av dessa fornminnen genom att följa stigen som slingrar sig från parkeringsplatsen, på E18:s södra sida, upp till Korpbergets fornborg och sen ända fram till två gravrösen, som ligger på berget söder om Korpberget (enligt Djurklou kallas det för Lilla Årsåsberget).
Alla de här omnämnda fornlämningarna ligger i Segerstad socken i Värmland.
Fornborgen har koordinaterna N 59° 21' 51,38", E 13° 11' 25,51" (WGS84)

Läs mer om Korpberget på Värmländska fornminnen
*