torsdag 14 juli 2011

MÅNKRATRAR I MIDSOMERKratrar på månens baksida löser kriminalgåta

Tisdagen den 5 juli 2011 sändes ett avsnitt av den brittiska tv-deckaren Morden i Midsomer (Midsomer Murders) i Sveriges Television.

Handlingen, i avsnittet Dark Secrets, tar sin början år 1975 då Jennifer, och hennes bror Robin, blir förvisade från sitt hem av föräldrarna William och Mary Bingham eftersom Jennifer är gravid. Hennes egen bror är far till barnet. Syskonen åker från fädernegården men Robin kör vårdslöst och bilen hamnar i floden. Båda ungdomarna förmodas ha drunknat.
Senare, i nutid, under utredningen av mordet på socialarbetaren Gerry Dawkins, upptäcker kommissarie John Barnaby att det enbart var Robins kropp som hade hittats. Systern hade klarat sig och det visar sig, i slutet av programmet, att hon hade tagits om hand av konstnären Adam Grace. Jennifer valde att i fortsättningen leva sitt liv under antaget namn: Maggie Viviani. Hon är intresserad av astronomi och hade upptäckt att det fanns en krater på månen, som hade samma namn som hennes familj: Bingham. När hon skulle hitta ett nytt namn åt sig själv så valde hon en krater nära Bingham, och det blev då Viviani.
Detta hade Dawkins listat ut och denna upptäckt blev hans död då Maggies far, William Bingham, inte ville att familjens skam skulle komma till allmän kännedom.


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipO64d68URpFfS-Z3xvtgv0HTW2OMG5Tw0-9b09A


Två nycklar till deckargåtans lösning visar sig alltså vara två små månkratrar.
Frågan är då om de här kratrarna bara är påhittade för programmets skull eller om de existerar i verkligheten. Det visar sig att manusförfattaren har gjort sin research. På de rätta koordinaterna (8,1 grader Nord och 115,1 grader Öst), på månens baksida, ligger den 33 kilometer stora kratern Bingham. Den ligger lite sydost om den mycket större kratern Lobachevskiy, och den nordvästra delen av Binghams kraterrand har blivit övertäckt av utslungade stenmassor från Lobachevskiy, när den kratern bildades. Bingham är i stort sett cirkelrund, men på den sydöstra delen finns en liten utbuktning.


https://photos.google.com/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/photo/AF1QipMjJy-Z1uXS4iT4RBut2MV_GW1uIMyu3bBeeKQn

Tv-programmet lämnar också riktiga uppgifter om vem kratern är uppkallad efter: Hiram Bingham III. Han var en amerikansk forskare, upptäcktsresande, skattjägare och senator.

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipOTgfqFa1Pnui25EULu002YrnBkJFslM06KdhLY
 
1911 tillkännagav han upptäckten av inkastaden Machu Picchu i Peru (andra personer har dock hävdat att de hade upptäckt platsen före Bingham). Den nutida vägen, upp till staden, kallas Hiram Bingham Highway. Bingham föddes på Hawaii 1875 och dog 1956 i Washington.
Internationella astronomiska unionen godkände namnförslaget för månkratern Bingham år 1976.

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipM0fC3HwFBMzJQD1o1IpP_XJaw4ri7Tu2pi39i4

Nåväl, hur är det med Viviani då? Jo, den kratern ligger i närheten och har koordinaterna 5,2 grader Nord och 117,1 grader Öst. Den är något mindre än Bingham, 26 kilometer i diameter. Dess djup är 1,8 kilometer och den är i stort sett cirkelrund, skålformad och med en tydlig kraterrand.

https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipNiTXwvIK76dC_7fpE4P1KeXhagKcdUVZHpufiR

Den här kratern är uppkallad efter den italienske matematikern Vincenzo Viviani, som levde mellan åren 1622 och 1703.
1637, när Viviani var 17 år gammal, blev han Galileo Galileis assistent och fortsatte att vara det till Galileis död 1642. Viviani var sen redaktör vid utgivningen av Galileis samlade verk. Vivianis vetenskapliga karriär omfattade bland annat hans försök att mäta ljudets hastighet. Han kom fram till att den var 350 meter per sekund (nutida värde är 331, 29 meter per sekund vid 0 grader C).
Han blev också hovmatematiker hos Ferdinand II, storhertig av Toskana.


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipNeysFIAv7DdDNQuCq2wo1i5V6bmiawgM4K0Ji_

På fasaden, på sitt palats i Florens, lät Viviani rista in uppgifter om Galileis liv och vetenskapliga karriär. Palatset blev därefter kallat Palazzo dei Cartelloni (cartelloni är italienska för affischer).
Internationella astronomiska unionen godkände namnförslaget för månkratern Viviani år 1976.


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOPbnz-h5ZAN7Ml2s9nBriuOtyiv4aWF9MngpfN/AF1QipONH521fYZzoOH5RT-sBse1zsJxVnjtqBsyB8cv
© Sven Olsson (e-post: kosmografiska@gmail.com)

Är det långsökt att tänka sig att de här två månkratrarna skulle vara ledtrådar till deckargåtans lösning. Ja, kanske, men det faktum att Maggie Viviani blev inspirerad av astronomiska objekt är inte helt osannolikt. Det framgår av tv-programmet att hon är mycket intresserad av astronomi. Man ser att hon har ett teleskop i sin konstnärsstudio och hennes motivval är av astronomisk art. Det är nog en mänsklig nyfikenhet att ta reda på om ens namn finns på något himmelskt objekt, som till exempel en asteroid eller en månkrater. Det visar sig faktiskt att det finns en asteroid som heter Bingham. Den upptäcktes den 2 september 1992 av astronomen E. W. Elst vid European Southern Observatory och har nummer 8291 i listan över upptäckta asteroider.
En lite lustig randanmärkning är att om Maggie Viviani ville välja en krater som ligger riktigt nära Bingham, så skulle hon istället ha valt den 32 kilometer stora kratern Katchalsky, som ligger mellan Bingham och Viviani, eller också den 82 kilometer stora Lobachevskiy. Kanske tyckte manusförfattaren att de namnen inte var tillräckligt engelskklingande?


Källor:
Midsomer Murders, ITV
Lunar and Planetary Institute: http://www.lpi.usra.edu/resources/lunar_orbiter/
International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN): http://planetarynames.wr.usgs.gov/
Wikipedia
*