onsdag 2 november 2016

RÖKSTENEN


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOYOBM67KpdZ5TkabKgdqWH2iGJFGY-sj7DXPtT/AF1QipMo6z0nAOTjrWwvlN6oXWIOckeOaOOT6LGvffxC

Jag har kompletterat mitt fotoalbum med bilder på Rökstenen från ett besök i juli 2013. Runstenen, som står vid Röks kyrka i Östergötland, är 382 cm hög, varav 125 cm under marken, och väger 4 ton. Den är med sina 760 tecken världens längsta bevarade runinskrift i sten. Textens innebörd har till vissa delar ansetts vara dunkel och forskarna har framlagt olika tolkningar.
En ny tolkning av Rökstenen har lagts fram av ett tvärvetenskapligt team av forskare inom arkeologi, textforskning, religionshistoria och runologi. Studien, som publicerades i januari 2020, har letts av Per Holmberg vid Göteborgs universitet. Den nya tolkningen går ut på att runinskriften handlar om en "rädsla inför klimatförändringar och en föraning om jordens förestående undergång". Mer finns att läsa på Uppsala universitets hemsida


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipOYOBM67KpdZ5TkabKgdqWH2iGJFGY-sj7DXPtT/AF1QipO0joGbKu8ytGR0mhnLVafDTNL_6axmTWZckjtu