onsdag 25 september 2013

STYGGFORSENJag har kompletterat mitt fotoalbum med bilder från Styggforsens naturreservat.

I slutet av Devonperioden för cirka 380 miljoner år sedan slog en 4 kilometer stor meteorit ner i Siljansbygden i Dalarna och bildade den 65 kilometer stora Siljansringens meteoritkrater.
Styggforsen i Boda socken, Rättvik kommun, är en av de platser där man kan se de katastrofala effekterna i berggrunden när meteoriten brakade ner. Olika sedimentära bergarter (sandsten, kalksten och skiffer), som före nedslaget hade avlagrats horisontellt, vräktes på ända vid smällen.