lördag 27 januari 2018

KYANITKVARTSIT


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipMPYmnIewUX7TlDp6FGw1dC2T2kXsKQ_ku-v0aJ/AF1QipN5SPeIJRd9hI7yceyRrixGNE2BtxBaz_lXyFcR

Kyanitkvartsit är Värmlands landskapssten

Det här exemplaret som jag har inhandlat kommer från dagbrottet i Hålsjöberg i norra Värmland och väger 130 gram.
Enligt Sveriges geologiska undersökning består kyanitkvartsit i genomsnitt till 40 procent av kyanit, som är ett aluminiumrikt mineral, och till 60 procent av vit kvarts.
Bergarten har troligtvis bildats “ömsom av mjäliga sediment och ömsom av växelskiktade ler- och kvartssediment” under högt tryck för cirka 1900 till 1500 miljoner år sedan. Kyanitkvartsit är blå eller blå-vitrandig och dess vackra färg har gjort att man gärna vill använda den som byggsten.
Redan år 1852 gjorde man en geologisk undersökning i Hålsjöberg för Uddeholmsbolagens räkning.
Förutom i Hålsjöberg finns fyndigheter i Hökensås i Västergötland och i Västanå i Skåne.
Ordet kyanit kommer från det grekiska ordet kyanos, som betyder blå.


https://get.google.com/albumarchive/105476217302698762117/album/AF1QipMPYmnIewUX7TlDp6FGw1dC2T2kXsKQ_ku-v0aJ/AF1QipMGPYiy10_0R54T0I4VnBFyKdNDaqYjkO9c9FTs 

Källor:
Sveriges geologiska undersökning: https://www.sgu.se/om-geologi/berg/sveriges-berggrund/landskapsstenar/landskapsstenar-i-svealand/
Encyclopedia of Rocks, Minerals, and Gemstones, Henry Russell, 2001
En resa i kyanitmineraliseringens tecken, http://www.stenrikavanner.se/kyanitbesok.htm